Rocznica wyzwolenia Łomianek.

16 stycznia 2014 roku uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w uroczystości patriotycznej związanej z 68 rocznicą wyzwolenia Łomianek. Przy pomniku Bohaterów Poległych w Obronie Ojczyzny zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Łomianek. Po okolicznościowych przemówieniach Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego i Prezesa Koła Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych kpt. Kazimierza Medyńskiego odbyło się złożenie kwiatów i wieńców.

Krzysztof Kozak.

Możliwość komentowania jest wyłączona.